Vodafone Idea Limited stores In Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan