Vodafone Idea Limited stores In Vidhaydhar Nagar, Jaipur, Rajasthan