Vodafone Idea Limited stores In Jaitsar, Jodhpur, Rajasthan