Vodafone Idea Limited stores In Bashratpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh